REGULAMIN 2013

Lipiec 6, 2014

FINALISTKI PLEBISCYTU 2013
ZWYCIĘŻCZYNI PLEBISCYTU 2013
REGULAMIN PLEBISCYTU 2013

W ramach Kongresu organizator przeprowadza Plebiscyt ‘Polka Roku w UK’, którego celem jest ‘wyróżnienie nieprzeciętnych kobiet, które swą dzialalnością pozytywnie odbijają się w lustrze szarej codzienności.’ Do plebiscytu mogą zostać zgłoszone Polki zamieszkałe na terenie Wielkiej Brytanii, które inspirują swoją działalnością i zaradnością. Kandydatki mogą się zgłaszać osobiście lub być nominowane przez osoby trzecie. Wsród nominowanych Kandydatek komitet organizacyjny Kongresu wyselekcjonuje 10 finalistek. Zwyciężczyni zostanie wybrana spośród finalistek drogą elektronicznego glosowania, w ktorym będą mogli brać udział wszyscy internauci. Wypełnione formularze nominacyjne należy przesyłac na adres biuro@krolestwopolek.eu do dnia 15 marca 2013.

Przeczytaj Regulamin:

Regulamin Plebiscytu “POLKA ROKU w UK – edycja: 2013

1. Tytuł „Polka Roku w UK” jest przyznawany w ramach Kongresu Kobiet Polskich w Wielkiej Brytanii ‘Zjednoczone Królestwo Polek.’

2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją konkursu sprawuje Kapituła, w skład której wchodzą organizatorki Kongresu Kobiet Polskich w Wielkiej Brytanii. Pełny skład Kapituły znajduje się na stronie internetowej http://krolestwopolek.eu/o-nas/organizatorzy

3. W świetle przewodniego tematu Kongresu ‘inspiracje – pasje – sukces’, Plebiscyt wyłoni i uhonoruje wyjątkową Polkę w UK. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie nieprzeciętnych kobiet, które swą działalnością pozytywnie odbijają się w lustrze szarej codzienności.

4. Do plebiscytu mogą zostać zgłoszone Polki zamieszkałe na terenie Wielkej Brytanii, które inspirują swoją działalnością i zaradnością. Kandydatki mogą się zgłaszać osobiście lub przez osoby trzecie.

5. Plebiscyt wyłoni Laureatkę drogą sondy elektronicznej, w której głosować mogą wszyscy internauci.

a) na późniejszym etapie przygotowań nominowane zostaną poproszone o
zdjęcie, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz w publikacjach związanych z Kongresem Kobiet.

b) informacje i materiały przesłane organizatorom Plebiscytu mogą
zostać użyte w publikacjach związanych z Kongresem Kobiet bez dalszej
konsultacji z autorem.

6. Przebieg Plebiscytu:

  • 20 stycznia 2013 – 15 marca 2013: zgłaszanie kandydatek do tytułu „Polka Roku w UK”, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.krolestwopolek.eu i przeslanie go na adres biuro@krolestwopolek.eu.
  • 15 marca 2013 – 20 marca 2013: wyłonienie przez Kapitułę dziesięciu finalistek spośród zgłoszonych kandydatek.
  • 24 marca 2013 – 10 kwietnia 2013: spośród dziesięciu finalistek wytypowanych przez Kapitułę Plebiscytu, głosujący wybiorą ostateczną laureatkę poprzez sondę internetową na stronie www.krolestwopolek.org Za laureatkę Plebiscytu uważa się kandydatkę, która otrzyma największą ilość głosów. Każdy internauta może oddać jeden głos.
  • 20-21 kwietnia 2013 – Kongres Kobiet Polskich w UK: ogłoszenie wyników i przyznanie tytułu ‘Polka Roku w UK’.

7. Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane przez Kapitułę w dniu 20 kwietnia 2013 na stronie: www.krolestwopolek.eu.

8. Laureatka otrzyma od Przewodniczącej Kapituły statuetkę ‚Polka Roku w UK 2012’. Nagroda zostanie wręczona podczas Kongresu Kobiet ‚Zjednoczone Królestwo Polek’ 2013.

9. Regulamin Plebiscytu dostępny jest tutaj: Regulamin Polka Roku UK images

Dodatkowe pytania można kierować do organizatorów na adres biuro@krolestwopolek.eu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu bez podania przyczyny.

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie www.krolestwopolek.eu.

 

devideer

Patronat Medialny:
Londynek MojaWyspaLogo pe_web_150 czerwone logo