Stanisława Paleolog – pierwsza komendantka Policji Kobiecej II RP, pierwsza polska kobieta-minister, „polska Joanna d’Arc”

Ta niezwykła kobieta urodziła się w 1892 roku w miejscowości Rumno w województwie joannalwowskim. Po starannej edukacji rozpoczęła studia we Lwowie, ale musiała je przerwać wraz z rozpoczęciem I wojny światowej, ponieważ dołączyła do szeregów Polskiej Organizacji Wojskowej. Była tam pierwszą kurierką, później została również sanitariuszką. Brała udział w obronie Lwowa, następnie wstąpiła do Milicji Obywatelskiej, później pomagała przy tworzeniu Ochotniczej Legii Kobiet. Walczyła z OLK aż do 1922 roku, gdy formacja została rozwiązana. W cywilu zajęła się pracą na rzecz walki z handlem kobietami i dziećmi. Dzięki jej pracy i wytrwałości w 1925 roku powstała polska Policja Kobieca. Stanisława Paleolog została komendantką tej nowopowstałej formacji i pozostała nią aż do wybuchu II wojny światowej. Nowe polskie policjantki zaczęły szybko odnosić sukcesy w zwalczaniu zorganizowanego handlu kobietami i dziećmi, jak i w zajmowaniu się przestępstwami związanymi z rodziną i młodzieżą. W 1929 brytyjski „Daily Express” opublikował artykuł porównujący Stanisławę Paleolog do Joanny d’Arc, jako bohaterki zwalczającej międzynarodowy handel kobietami. Nawet listy z groźbami śmierci nie zniechęciły Polki i odniosła ona znaczne sukcesy. Polska Policja Kobieca została uznana za najsprawniej działającą spośród policji europejskich przez X Międzynarodowy Kongres Komitetów Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi.

Podczas II Wojny Światowej Stanisława Paleolog była zaangażowana w pracę konspiracyjną, gdzie pełniła służbę w kontrwywiadzie. Po zakończeniu II wojny światowej była zmuszona do ukrywania się i w 1946 roku podjęła decyzję o wyjeździe. Stanisława_Paleolog_2[1]Dostała się do Włoch, następnie została mianowana komendantką obozu Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet w Foxley. Po rozwiązaniu tej formacji przeprowadziła się do Londynu. Tu ukazała się jej książka „The Women Police of Poland 1925-1939”. Paleolog pomagała tworzyć przepisy Scotland Yard’u, gdzie występowała w roli specjalistki z zakresu tworzenia policji kobiecej, oraz handlu dziećmi i kobietami.

W 1955 roku Paleolog została mianowana ministrem w pierwszym rządzie Antoniego Pająka na uchodźstwie. Została tym samym pierwszą polską kobietą-ministrem. Funkcję tę pełniła do 1957 roku. W tym samym roku została również odznaczona  Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Zmarła 3 grudnia 1968 roku.

Więcej informacji można znaleźć na: http://polskasiecpolicjantek.pl/4-maja-2015-przypada-123-rocznica-urodzin-komendantki-polskiej-policji-kobiecej-stanislawy-filipiny-paleolog/